Wednesday, February 18, 2009

bertempur

Kalian selalu bertarung? Bertempur? Jika ya, dengan siapa kalian selalu bertarung dan bertempur? Adakah pertarungan dan pertempuran itu menyeronokkan? Adakah kalian sentiasa menang dalam pertarungan dan pertempuran itu? Bagaimanakah kalian menilai diri kalian sebelum, semasa dan seusai pertarungan dan pertempuran kalian?

Adakah kalian selalu mengelak dari bertempur dan bertarung? Atau, pihak kaliankah yang selalu mencetuskan sebarang pertempuran dan pertarungan? Mengapa kalian bertempur dan bertarung?

Mempelajari seni mempertahankan diri, bukanlah semata-mata untuk bertempur dan bertarung. Daripada namanya secara umum, seni berkenaan adalah untuk mempertahankan diri. Membela diri, agama, keluarga, bangsa dan negara. Belajar seni beladiri adalah untuk mengenal diri, mempertingkatkan diri dan mungkin menyambung warisan budaya pengamal beladiri berkenaan.

No comments: